Upotreba VR i AR u digitalnom marketingu

Upotreba virtualne i augmented stvarnosti u marketinške kampanje predstavlja inovativan pristup promociji proizvoda ili usluga. Virtualna stvarnost (VR) omogućava korisnicima da se uključe u stvoreni digitalni svet, dok augmented stvarnost (AR) dodaje digitalni sadržaj u postojeću okolinu. Ova tehnologija se sve više koristi u različitim industrijama, a sada se počinje koristiti i u marketinške svrhe. Koristeći VR i AR, marketinške kampanje postaju interaktivnije i privlačnije za publiku, što rezultira većom stopom konverzija. U ovom članku ćemo istražiti kako se virtualna i augmented stvarnost mogu koristiti u marketinške kampanje i navesti nekoliko primjera kreativnih kampanja koje su uspješno koristile ovu tehnologiju.

Kako se virtualna i augmented stvarnost koriste u marketinškim kampanjama

VR kampanje obično koriste head-mounted uređaje, poput Oculus Rift ili HTC Vive, kako bi pružile interaktivno iskustvo korisnicima. Ova tehnologija se može koristiti za stvaranje virtualnih prodajnih izložbi, virtuelnih tura proizvoda ili čak virtuelnih avantura za promociju putovanja ili turističkih destinacija. AR kampanje, sa druge strane, koriste mobilne aplikacije ili smart glasses kako bi dodale digitalni sadržaj u postojeću okolinu. Ova tehnologija se može koristiti za stvaranje interaktivnih oglasa, virtualnih proizvoda ili čak virtualnih popusta.

Prednosti korištenja VR i AR u marketinškim kampanjama

Korištenje VR i AR u marketinške kampanje ima mnogo prednosti. Prva prednost je interaktivnost. VR i AR pružaju korisnicima mogućnost da se uključe u kampanju, što može rezultirati većom stopom konverzije. Druga prednost je privlačnost. VR i AR kampanje su često privlačnije za publiku zbog svoje inovativnosti i kreativnosti. Treća prednost je poboljšano iskustvo kupovine. VR i AR se mogu koristiti za stvaranje, kako je već rečeno virtualnih izložbi ili virtualnih proizvoda, što poboljšava iskustvo kupovine za korisnike.

Neki od primjera uspješnih VR i AR kampanja:

IKEA-ina AR aplikacija: IKEA je još 2013. godine počela koristiti AR tehnologiju. Kupci mogu da testiraju kako će izgledati njihovi proizvodi u njihovim kućama prije nego što ih kupe – mogu se postaviti 3D modeli namještaja u svoje stambene prostorije i da vide kako će izgledati prije nego što kupe proizvod.

Mercedes-Benz-ova VR kampanja: Mercedes-Benz je koristio VR tehnologiju da omogući kupcima da testiraju vožnju svojih automobila prije nego što ih kupe. Korisnici mogu koristiti VR tehnologiju da se nađu u virtuelnom automobilu i da ga testiraju na različitim terenima i u različitim situacijama.

 

Coca-Cola-ina AR kampanja: Coca-Cola je koristila AR tehnologiju da omogući kupcima da otkriju skrivene poruke na svojim proizvodima putem mobilne aplikacije. Korisnici mogu koristiti aplikaciju da skeniraju Coca-Cola proizvode i da otkriju različite poruke, igraju interaktivne igrice isl.

 

 

Svijet virtualne i proširene stvarnosti je sve više prisutan u marketinškim kampanjama, i zašto ne bi bio? Kompanije koriste VR i AR tehnologiju kako bi poboljšale interaktivnost i privlačnost kampanja, i kao bonus, poboljšavaju iskustvo kupovine za publiku. Iako još uvijek kod nas je u ranoj fazi, ovaj trend će se samo razvijati dalje. Ako želite da se pridružite svijetu virtualne stvarnosti, ne zaboravite da razmislite o kreativnom iskorištavanju ovih tehnologija i prilagodite ih svojim ciljevima i potrebama publike. Ako ne možete pronaći svoju budućnost u svijetu stvarnosti, možda je ona u svijetu virtualne stvarnosti – to je ono što se zove ‘plan B’ 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pratite nas na društvenim mrežama
Stupimo u kontakt!

Ukoliko tražite stručnu pomoć ili stalnu podršku u području digitalnog marketinga, naš tim je tu za vas.