Pronađite Vašu idealnu brzinu

Dobrodošli na stranicu Peglica Agency, agencije za digitalni marketing, sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Svim našim klijentima pružamo individualan i profesionalan pristup, te samim tim i uslugu. Koristimo se inovativnim metodama, u svrhu zadovoljstva naših klijenata.

Image Alt

SEO Optimizacija

Budite uvijek prvi!

SEO optimizacija (Search Engine Optimization) povećava ranking na pretraživačima. Neka vas preporučuje Google!

SEO Optimizacija

Ukoliko želite da povećate posjećenost svoje web stranice, dobar SEO je ključan. To se može uraditi pomoću plaćenih promocija, ali i organskim povećanjem prometa na vašoj WEB stranici koji će dovesto do što veće vidljivosti na pretraživačima. Kada je riječ o organskom marketingom, SEO je veoma bitna karika – ne plaća se, ali je vrijeme potrebno da vaša WEB stranica bude prva.

Tri su glavna segmenta SEO optimizacije koje primjenjujemo:

 1. On-site SEO
 • Dodavanje ili ispravljanje već postojećeg materijala koji se nalazi na vašoj WEB stranici (naslovi i podnaslovi stranica,
 • korekcije i optimizacija tekstova (dodavanje naslova i podnaslova, povezivanje),
 • analiziranje ključnih riječih relevantnih za vašu WEB stranicu
 • stavljanje oznaka i kategorija,
 1. Tehnički SEO
 • Korištenje HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)
 • Ispravljanje grešaka koje se nalaze na server,
 • Provjeravanje da li postoje dupliciranje verzije Vaše stranice,
 • Pronalaženje i popravljanje “crawl” grešaka
 • Poboljšanje brzine vaše WEB stranice
 • Popravljanje Internal i Outbound linkova,
 • Pronalaženje i ispravljanje HTTP veze na HTTPS stranicama,
 • Provjeravanje da li je vasa WEB stranica prilagođena na svim uređajima
 • Optimizacija fotografija,
 • Određivanje kvalitetne stukture linkova i poveznica
 1. Off-site SEO
 • Analiziranje konkurencije,
 • Skupljanje backlinkova (forumi, društvene mreže, članci na drugim portalima is l.)
 • Postavljanje i optimizacija Google My Business
 • BRZINA
 • Četvrta
 • On-Page SEO + Off-Page SEO + Tehnical SEO

  • napredna analiza i implementacija ključnih riječi